INFORME NEGOCIACIÓ COL LECTIVA. comissió obrera nacional de Catalunya secretaria d acció sindical i política sectorial


Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Tamaño: px
Comenzar la demostración a partir de la página:

Download "INFORME NEGOCIACIÓ COL LECTIVA. comissió obrera nacional de Catalunya secretaria d acció sindical i política sectorial"

Transcripción

1 INFORME NEGOCIACIÓ COL LECTIVA comissió obrera nacional de Catalunya secretaria d acció sindical i política sectorial Àrea Negociació Col lectiva 14/10/2014

2 ÍNDEX Dades generals Pàg. 2 Situació negociació col lectiva sectorial a Catalunya Pàg. 3 Negociació col lectiva sectorial a Catalunya Pàg. 6 Inaplicacions de conveni Pàg. 9 Les inaplicacions de conveni amb acord al període de consultes Pàg. 10 Irregularitats detectades en les inaplicacions de conveni registrades Pàg. 13 Contingut sobre les condicions de treball que s inapliquen i registren Pàg. 14 Actuacions de CCOO Catalunya davant del Consell de Relacions Laborals Pàg. 15 1

3 DADES GENERALS Segons les dades publicades a IDESCAT, en el darrer semestre de 2014 hi havia a Catalunya assalariats que es distribuïen como indica el següent quadre: Sector privat Sector públic TOTAL Font: IDESCAT Els assalariats catalans que desenvolupen la seva activitat en el sector privat tenen la següent distribució en funció de si la seva negociació col lectiva està emparada per convenis col lectius sectorials o d'empresa: Assalariats amb conveni col lectiu sectorial* % Assalariats amb conveni col lectiu d empresa % TOTAL % * S'inclouen els assalariats que depenen del salari mínim interprofessional, aproximadament 1% dels assalariats a Catalunya. Atenent al seu àmbit territorial, la negociació col lectiva sectorial té la següent composició i afectació a Catalunya: Àmbit territorial Núm. convenis % Núm. treballadors % Estatal ,96% ,85% Autonòmic 53 19,49% ,49% Barcelona 43 15,81% ,65% Girona 13 4,78% ,25% Lleida 14 5,15% ,29% Tarragona 24 8,82% ,47% TOTAL ,00% ,00% Àmbit territorial Núm. convenis % Núm. treballadors % Estatal ,96% ,85% Catalunya ,04% ,15% TOTAL ,00% ,00% El 74,15% dels assalariats amb conveni col lectiu sectorial ho és en l'àmbit territorial de Catalunya, la resta (25,85%) depèn d'un conveni col lectiu d'àmbit estatal i per tant no es negocia a Catalunya. 2

4 SITUACIÓ DE LA NEGOCIACIÓ COL LECTIVA SECTORIAL A CATALUNYA La negociació col lectiva sectorial que es va iniciar l'últim trimestre del 2013 a Catalunya estava composta per 53 convenis col lectius (+ de 500 mil treballadors afectats), representant el 36,05% de la negociació col lectiva catalana, i finalitzarà en l'últim trimestre del 2014, sempre que no disposin de clàusula expressa d ultraactivitat en el seu articulat. En l'últim trimestre del 2013 no es van denunciar 18 convenis col lectius sectorials que afectaven treballadors, que van veure prorrogar tàcitament el seu conveni i majoritàriament també les seves condicions econòmiques i de treball. A data 1 d octubre de 2014 la situació de la negociació col lectiva que no ha aconseguit acord és la següent: Àmbit Amb pèrdua ultraactivitat Amb clàusula expressa Total Convenis Treballadors Convenis Treballadors Convenis Treballadors Autonòmic Barcelona Girona Lleida Tarragona TOTAL Són 26 els convenis col lectius que encara no han arribat a un acord per a la seva renovació afectant treballadors. D'ells, 13 convenis i treballadors tenen clàusula expressa d ultraactivitat fins que s'arribi a un nou acord, de manera que, en principi, no es veurien afectats per la pèrdua d'unitat negociadora encara que no es descarta algun conflicte col lectiu per aquest motiu. En canvi, 13 convenis col lectius d'àmbit català no disposen d'aquesta clàusula, amb el que de no registrar-se en un termini breu de temps pròrrogues pactades que allarguin la vigència ultraactiva, es podrien veure afectats pel decaïment de la unitat negociadora, podent veure compromesa la negociació col lectiva de treballadors. És d'esperar, com ja ha succeït des de l'aprovació de la reforma laboral de 2012, que aquests convenis afectats per la pèrdua de la seva vigència ultraactiva registrin pròrrogues que allargaran el període negocial fins a arribar a la seva renovació. Els convenis col lectius amb possible pèrdua d ultraactivitat sense registrar nou acord ni pròrroga d ultraactivitat en REGCON a data de l'informe són: 3

5 Àmbit autonòmic: Empreses organitzadores del joc del bingo* Torradors de cafè i succedanis Fruits secs de Barcelona, Girona i Lleida Sector d activitats forestals TOTAL Àmbit Barcelona Distribuïdors majoristes d alimentació Galetes Oficines de farmàcia TOTAL Àmbit Girona Construcció i obres públiques Comerç en general* TOTAL Àmbit Lleida Construcció TOTAL Àmbit Tarragona Detallistes d ultramarins i queviures, supermercats Fruita seca Majoristes d alimentació i centres de distribució 400 TOTAL Els convenis col lectius que disposen de clàusula expressa d ultraactivitat en el seu articulat, i per tant, han de continuar sense major problema la seva negociació fins a aconseguir un nou acord són: 4

6 Àmbit autonòmic Col lectivitats Indústria metal logràfica TOTAL Àmbit Barcelona Tallers tintorería, despatxos Comissió, bugaderies Consignataris de vaixells Remolcadors trànsit interior i exterior ports Confiteria, pastisseria i brioxeria TOTAL Àmbit Girona 0 TOTAL 0 Àmbit Lleida: Transport viatgers per carretera Comerç en general Elaboració i venda de pastisseria, confiteria i brioxeria Fusta i suro Indústria d hostaleria i turisme TOTAL Àmbit Tarragona Fruites, verdures i hortalisses mercats Reus i Tarragona Transport de mercaderies per carretera i logística TOTAL

7 NEGOCIACIÓ COL LECTIVA SECTORIAL A CATALUNYA La negociació col lectiva que s'inicia en l'últim trimestre del 2014 està formada per aquells convenis col lectius que finalitzen la seva vigència el 31/12/2014. En total són 39 convenis col lectius sectorials que afecten treballadors. A aquest volum de convenis hauríem d'afegir, per una banda, aquells convenis col lectius que es van prorrogar tàcitament en finalitzar la seva vigència a 31/12/2013, més els que es porten prorrogant tàcitament des de fa més temps. Els convenis col lectius prorrogats tàcitament per finalització de la seva vigència el 2013 són 18 afectant treballadors. Àmbit Prorrogats tàcitament Fi vigència 31/12/2014 Total Convenis Treballadors Convenis Treballadors Convenis Treballadors Autonòmic Barcelona Girona Lleida Tarragona TOTAL Relació de convenis col lectius amb pròrroga tàcita per falta de denúncia en l'últim trimestre de 2013: Àmbit autonòmic Centres especials treballadors discapacitats físic/sensorial Empreses hostes/sses i promotors/res de vendes Exhibició cinematogràfica Girona, Lleida i Tarragona Residències i centres de dia atenció persones discapacitat TOTAL Àmbit Barcelona Distribuïdors gasos liquats del petroli Begudes refrescants, xarops i orxates Magatzemistes de fusta Transports de mercaderies per carretera i logística Indústries de la fusta Manteniment cabines, suports i telèfons d ús públic 250 TOTAL

8 Àmbit Girona Indústries d imatgeria religiosa Tracció mecànica de mercaderies i logística TOTAL Àmbit Lleida 0 TOTAL 0 Àmbit Tarragona Construcció Derivats del ciment Distribuïdors GLP Indústries de la fusta Magatzemistes de la fusta Comerç al detall d òptiques 539 TOTAL Relació de convenis col lectius que finalitzen la seva vigència el 31/12/2014 i poden ser denunciats: Àmbit autonòmic Centres sociosanitaris concertats amb SCS Cuirs, repussats, marroquineria I similars Productes dietètics i preparats alimentessis Cava i vins escumosos Ensenyament privat sostingut total o parcial amb Agropecuari Comerç subsectors i empreses sense conveni propi Oficines de farmàcia Girona, Lleida i Tarragona Escoles d educació especial Oficines i despatxos Establiments sanitaris d hospitalització, assistència, Clubs de natació Comerç del moble Empreses i entitats privades gestió equipaments i Centres desenvolupament infantil atenció precoç TOTAL

9 Àmbit Barcelona Licors Indústries prefabricats formigó I derivats ciment Transport mecànic de viatgers Empreses d estibadors portuaris Transitaris i duanes Comerç I importació articles fotogràfics Indústries de flequeria Xocolates Comerç materials construcció Magatzemistes, exportadors, envasadors, d olis Majoristes fruites, verdures, hortalisses, plàtans I patates Comerç d òptica al detall TOTAL Àmbit Girona Confiteria, pastisseria i brioxeria Indústries de la fusta Emmagatzematge, conservació, manipulació fruites i 500 TOTAL Àmbit Lleida Indústries de l oli i els seus derivats Tracció mecànica de mercaderies Tintoreries i bugaderies no industrials 100 TOTAL Àmbit Tarragona Fleques i forns de pa Indústries de l oli I els seus derivats Indústries vinícoles Estiba i desestiba Comerç del metall Fabricants de galetes 500 TOTAL

10 INAPLICACIONS DE CONVENI L'última reforma laboral el 2012 (Llei 3/2012, de 6 de juliol) va modificar el tractament sobre la possibilitat d'inaplicar el conveni col lectiu vigent quan es justifiquen motius econòmics, organitzatius, productius o tècnics. El nou redactat de l'article 82 de l'estatut dels Treballadors (ET) constitueix un problema més per a la preservació i eficàcia de la negociació col lectiva. Les principals novetats sobre inaplicacions de conveni amb respecte a les que venien regint fins a l'aprovació de l'última reforma laboral estan relacionades: Amb la forma de la desvinculació salarial, amb acord o sense acord: En el cas que les parts arribin a un acord, el mateix protegeix l'empresari contra una posterior reclamació, en presumir-se com a certes les causes al legades per l'empresa. En el cas de no arribar a un acord, l'empresa pot sotmetre a la consideració de l'òrgan tripartit autonòmic (Comissió Executiva de Convenis Col lectius del Consell de Relacions Laborals. Decret 245/2013, de 5 de novembre) la resolució de la desavinença, que es durà a terme mitjançant un arbitratge intern de l'òrgan tripartit o mitjançant un arbitratge extern dut a terme per un àrbitre designat a aquest efecte. Amb els representants dels treballadors que participen en el període de consultes: La representació dels treballadors i el període de consultes és el regulat en l'article 41 de l'estatut dels Treballadors. El període de consultes durarà un màxim de 15 dies, i si no hi ha representació sindical a l'empresa, seran els mateixos treballadors els qui per acord, puguin atorgar-la a les centrals sindicals més representatives, o bé triïn una comissió "ad hoc" per complir amb el període consultiu. Amb les condicions de treball que es poden inaplicar: L'empresa haurà de respectar els mínims de l'estatut dels Treballadors, però pot plantejar la desvinculació del que estableixi el seu conveni col lectiu en jornada de treball, horari i distribució del temps de treball, règim de treball a torns, sistema de remuneració i quantia salarial, sistema de treball i rendiment, funcions (quan excedeixin de l'art. 39 ET); i millores voluntàries d acció protectora de la Seguretat Social. La llei també exigeix a l'empresa la determinació exacta de les condicions laborals que vol establir i per quant de temps. La inaplicació de conveni permet deixar d'aplicar les condicions de treball, enumerades anteriorment, des que s'aconsegueix l'acord entre les parts fins a la finalització del període de vigència del conveni col lectiu que es pretengui inaplicar, i mai, ni abans ni després, de les esmentades dates. L'Estatut dels Treballadors preveu l'obligació de registre de les inaplicacions de conveni que finalitzen amb acord entre les parts en l'aplicació telemàtica REGCON. 9

11 LES INAPLICACIONS DE CONVENI AMB ACORD EN EL PERÍODE DE CONSULTES Període gener a setembre de 2014 Les inaplicacions de conveni amb acord entre les parts que s'han registrat en el període que va l'1 de gener de 2014 al 30 setembre 2014 a Catalunya són: Mes Expedients Treballadors Gener Febrer Març Abril Maig Juny Juliol Agost Setembre TOTAL Si comparem les presentades a Catalunya amb les del conjunt de l'estat en el mateix període, podem comparar el percentatge que representa Catalunya sobre el total dels expedients registrats: Mes Espanya Catalunya Expedients Treballadors Expedients % vs Espanya Treballadors % vs Espanya Gener ,69% ,85% Febrer ,03% ,19% Març ,56% ,48% Abril ,84% ,45% Maig ,22% ,10% Juny % ,24% Juliol ,89% ,58% Agost ,68% 265 9,12% Setembre ,16% ,90% TOTAL ,91% ,77% En els primers nou mesos de l'any en curs, s'han presentat a Catalunya 220 inaplicacions de conveni amb acord, el que suposa el 12,91% del total presentat al conjunt de l'estat i han afectat treballadors, un 16,77% dels treballadors afectats totals. 10

12 Les condicions inaplicades en els 220 expedients poden contenir inaplicacions de conveni sobre una o diverses condicions de treball alhora segons el següent quadre: Condicions inaplicades Expedients Percentatge Treballadors Percentatge Jornada de treball 19 8,64% ,25% Horari i distribució temps treball 7 3,18% 532 5,82% Sistema remuneració 75 34,09% ,48% Quantia salarial ,64% ,41% Sistema treball i rendiment 2 0,91% 66 0,72% Superació límits mobilitat funcional 0 0,00% 0 0,00% Millores voluntàries acció protecc. S.S. 8 3,64% 407 4,45% Així, veiem com la quantia salarial és la condició de treball més inaplicada, ja que apareix en 206 (93,64%) dels 220 expedients i afecta treballadors (81,41%) dels als quals se'ls ha inaplicat alguna de les condicions de treball. En canvi, en l'altre extrem, és la superació dels límits per a la mobilitat funcional la que no s'ha utilitzat en cap expedient dels registrats amb acord a Catalunya. La representació dels treballadors que participa en el procés negociador i signa l'acord d'inaplicació té la següent composició: Mes Art. 41 ET CCOO UGT CCOO+UGT CCOO+UGT + Altres Altres Gener Febrer Març Abril Maig Juny Juliol Agost Setembre Total exp Percentatge 65,45% 7,27% 6,36% 6,36% 4,09% 10,45% Total trab Percentatge 15,90% 18,82% 8,99% 14,82% 30,53% 10,94% 11

13 Representació de treballadors que signa l'acord d'inaplicació: - Article 41 ET: és quan no hi ha representació sindical a l'empresa i els treballadors trien una comissió "ad hoc" per afrontar el període de consultes tal com preveu l'esmentat article de l'estatut dels Treballadors. -CCOO: És quan aquest sindicat està present a l'empresa i signa en solitari l'acord d'inaplicació. -UGT: És quan aquest sindicat està present a l'empresa i signa en solitari l'acord d'inaplicació. -CCOO + UGT + altres: és quan els sindicats esmentats juntament amb altres sindicats presents a l'empresa signen l'acord. -Altres: És quan altres sindicats diferents de CCOO i UGT signen sense la presència d'aquests l'acord d'inaplicació. També consten en aquest apartat els acords assolits en les comissions paritàries dels convenis col lectius que es pretenen inaplicar i els assolits en el sistema de resolució extrajudicial de conflictes (TLC). A la major part dels expedients d'inaplicació de conveni registrats (144) hi ha una comissió "ad hoc" com a òrgan de representació dels treballadors en el procés de consultes, tot i que el nombre de treballadors que veuen suspeses les seves condicions de treball són només La situació geogràfica on s'han produït les 220 inaplicacions de conveni correspon a cada autoritat laboral de registre en funció del següent quadre: Autoritat Laboral Expedients Percentatge Treballadors Percentatge Autonòmica 2 0,91% 800 8,75% Barcelona ,73% ,22% Girona 3 1,36% 107 1,17% Lleida 11 5,00% 310 3,39% Tarragona 66 30,00% ,47% És a la província de Barcelona on es concentren el major nombre d'expedients d'inaplicació acordats, i alhora, el major nombre d'afectats per això. És de destacar els que es produeixen a la província de Tarragona ja que representen un nombre i percentatge molt superior al que correspondria pel seu nivell d'activitat econòmica en el conjunt de Catalunya. Si atenem a la grandària de l'empresa les inaplicacions acordades responen al següent quadre: 12

14 Mida empresa Expedients Percentatge Treballadors Percentatge De 1 a 30 treballadors ,00% ,99% De 31 a 50 treballadors 13 5,91% 492 5,38% De 51 a 100 treballadors 22 10,00% ,08% De 101 a 250 treballadors 13 5,91% ,49% De 251 a 500 treballadors 4 1,82% ,01% De 501 a 750 treballadors 2 0,91% ,42% De 751 a treballadors 1 0,45% 789 8,63% Més de treballadors 0 0,00% 0 0,00% Com podem comprovar, la major part dels expedients es concentren en les empreses de fins a 30 treballadors (75%), encara que només arriben al 16,99% dels treballadors afectats. El major nombre de treballadors afectats els trobem en les empreses de 101 a 250 treballadors, que suposen el 10% dels expedients però arriben al 22,49% del total de treballadors afectats. Cap empresa que superi els treballadors ha presentat expedient d'inaplicació de conveni. IRREGULARITATS DETECTADES A LES INAPLICACIONS DE CONVENI REGISTRADES Període Gener a Setembre de 2014 L'Estatut dels Treballadors en el seu article 82.3 diu: "El resultat dels procediments a què es refereixen els paràgrafs anteriors que hagi finalitzat amb la inaplicació de condicions de treball haurà de ser comunicat a l'autoritat laboral únicament als efectes de dipòsit". Aquest paràgraf obliga a dipositar l'acord aconseguit en l'aplicació telemàtica REGCON, a l'autoritat laboral que correspongui, però en cap cas el legislador va exigir un control de legalitat sobre el compliment formal de l'acord ni sobre la validesa del seu contingut. La falta de previsió legal en el control sobre el registre de les inaplicacions de conveni acordades entre les parts causa incompliments formals relacionats amb la data d'inici i final de l'aplicació, que perjudiquen els treballadors afectats més enllà del que la legislació laboral permet. La manca d'accés a totes les dades registrades sobre la inaplicació dificulta el seguiment sindical sobre la legalitat de l'acordat. Tampoc es disposa del nombre de treballadors afectats, que cal anar a buscar a la base de dades de la Seguretat Social, complicant la seva obtenció. És habitual trobar-nos amb inaplicacions acordades on la data d'inici de la inaplicació és molt anterior a la data de registre, o on la data de finalització de la mateixa no es contempla o va més enllà de la finalització de la vigència del conveni que es pretén inaplicar. Tot això és un incompliment que perjudica, allargant el temps d'aplicació de la mesura als treballadors afectats sense que l'autoritat laboral corresponent hagi intervingut per exigir el seu compliment. 13

15 Els incompliments sobre les dates d'inici i final de la inaplicació detectats són: Incompliment Expedients Percentatge Data inici vigència 45 20,45% Data final vigència 62 28,18% Data inici + Data final 72 32,73% TOTAL ,36% Només 41 (18,64%) inaplicacions de conveni acordades i registrades a REGCON a Catalunya van ser correctes, no incomplint cap requisit formal. CONTINGUT SOBRE LES CONDICIONS DE TREBALL QUE NO S APLIQUEN I REGISTREN Període Gener a Setembre de 2014 Des de CCOO de Catalunya venim detectant, a través de les comissions paritàries (és perceptiu comunicar la inaplicació acordada) dels convenis col lectius sectorials, infinitat d'acords d'inaplicació que van més enllà de l'estricta legalitat. Aquests casos s'estan estudiant individualment per procedir a la seva posterior denúncia. Els abusos en el contingut dels acords d'inaplicació tenen lloc, gairebé en exclusiva, en les empreses en què la representació dels treballadors que ha estat escollida, "ad hoc", emparant-se en l'article 41 de l'estatut dels Treballadors. Les irregularitats més destacables tenen a veure amb la supressió de pagues extraordinàries que figuren en l'articulat del conveni col lectiu que es pretén inaplicar, l'assignació del salari mínim interprofessional als treballadors, les reduccions salarials més enllà de l incrementat pel conveni col lectiu vigent, la no justificació de les causes al legades per poder procedir a la inaplicació, la inexistència de noms, cognoms i document nacional d'identitat dels components de la comissió "ad hoc" escollida pels treballadors que puguin servir per comprovar que realment han participat en el període de consultes. Habitualment les condicions que no s'apliquen no tenen res a veure amb les pactades en conveni col lectiu que poden ser inaplicades. En aquest sentit, se sol pretendre rebaixar salaris per una via no adequada a la pretensió, que és la inaplicació del conveni vigent (desvinculació increment salarial,..), en comptes de recórrer a la modificació substancial de condicions de treball. Si s'utilitza la via de la inaplicació és perquè la mateixa, una vegada aconseguit l'acord entre les parts, presumeix d'existir les causes al legades sent recurrible en casos molt concrets (dol, frau...). En canvi, qualsevol modificació substancial de les condicions de treball pot ser recorreguda per qualsevol treballador afectat davant el Jutjat del Social. 14

16 ACTUACIONS DE CCOO CATALUNYA DAVANT EL CONSELL DE RELACIONS LABORALS A mesura que ha anat avançant l'any i s'acumulaven registres d'inaplicacions de conveni en les condicions que hem descrit en el present informe, des de la Secretaria d'acció Sindical i Política Sectorial de CCOO de Catalunya, vam decidir al mes de juliol cridar l'atenció sobre el que estava succeint en el si del Consell de Relacions Laborals (CRL). Al CRL es va consensuar amb UGT i les organitzacions empresarials la petició al Departament d'empresa i Ocupació de la Generalitat de Catalunya de controlar el registre de les inaplicacions de conveni per a, sense entrar a valorar les causes que al lega l'empresa, s'encarregués de comunicar a l'empresa que modificarà en l'acord aquells incompliments formals per validar el registre. Al CRL es va acordar estudiar el tema, i en l'última reunió celebrada el passat mes de setembre, es va acordar realitzar aquest control previ a la formalitat del registre de les dades que, sense entrar en la valoració de les causes i continguts concrets dels acords assolits per les parts, afecten les dates d'inici i final de vigència de la inaplicació i a exigir la legitimació dels negociadors de l'acord que es diposita. Aquestes actuacions, tot i que no omplen la nostra aspiració a que el registre d'una inaplicació acordada passi un filtre de legalitat previ a aquest, faran que el registre estigui presidit per la fiabilitat i coherència que s'hauria d'esperar en aquests casos. Per això, des de CCOO Catalunya, ens reservem el dret a prendre les accions que considerem pertinents, encaminades a garantir el compliment estricte de la legalitat vigent, impulsant totes les mesures de caràcter jurídic-sindical al nostre abast. 15

Sitemap