12 Anàlisi 29, Presentació


Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Tamaño: px
Comenzar la demostración a partir de la página:

Download "12 Anàlisi 29, Presentació"

Transcripción

1 12 Anàlisi 29, 2002 Presentació DON JUAN: Ara ja no cal avergonyir-se d això. La hipocresia és un vici que està de moda i tots els vicis que estan de moda passen per virtuts. El personatge d home de bé és el millor personatge que hom pot representar; la professió d hipòcrita té meravellosos avantatges. És un art, la impostura, que sempre és respectat; per més que sigui descoberta, hom no gosa dir res contra ella. Tots els altres vicis humans estan exposats a la censura i tothom és lliure d atacar-los obertament; però la hipocresia és un vici privilegiat que, per ella mateixa, tanca la boca a tothom i es gaudeix, en repòs, d una sobirana impunitat. A força de ficcions, hom estableix un lligam estret amb tota la gent del partit. Qui topa amb un, se ls tira tots al damunt. Molière, Don Juan. Acte V. Escena II. Com si Exactament tres anys i sis números després d haver agafat les regnes de la revista, l actual direcció d ANÀLISI. QUADERNS DE COMUNICACIÓ I CULTURA s acomiada amb un monogràfic dedicat a proposar vies i facetes d una possible antropologia de la comunicació. Encara que, com els lectors saben bé, els apropaments entre antropologia i comunicologia han donat fins avui alguns fruits saborosos, no es pot dir que la conjunció de tots dos camps disciplinaris hagi quallat, i encara menys que hagi experimentat un desenvolupament ferm i sistemàtic. D aquí, doncs, la idea que anima aquest últim lliurament, la coordinació del qual ha anat a càrrec de l eminent antropòleg Lluís Duch, a qui des d aquí vull expressar el meu agraïment més sincer. En aquesta ocasió, ANÀLISI recull un ventall de valuoses contribucions signades per autors de procedència i tarannà intel lectual molt diferents. La panòplia d articles que presentem no recull, per descomptat, tots els vessants possibles d un afer tan polièdric com el proposat, però toca uns quants dels seus aspectes substantius. A més dels articles de Lluís Duch, Jesús Martín Barbero, Miquel Tresserras, Jesús Tusón, Rossana Reguillo, Josefina Roma, Antoni Vicens, Gerard Vilar i Renato Ortiz, el número es completa amb una secció miscel lània integrada per textos dels professors Josep Anton Castellanos i Fernando Martínez Vallvey, com també per una conversa exhumada de les hemeroteques amb el poeta, assagista, professor i traductor José María Valverde Pacheco, de qui el director d aquesta publicació va tenir el privilegi de ser alumne a mitjan anys vuitanta, i a qui va poder entrevistar fa una dècada exacta.

2 Anàlisi 29, Presentación DON JUAN: Nadie se avergüenza ya de comportarse así: la hipocresía es una moda. Y un vicio que está de moda viene a ser como una virtud. El mejor papel que se puede desempeñar en estos tiempos es el de hombre de bien. Y el profesar la hipocresía ofrece ventajas admirables. Es un arte cuya impostura se respeta siempre. Y, aunque se descubra, nadie se atreve a criticarla. Todos los otros vicios están expuestos a la censura, y cada cual es libre de atacarlos abiertamente. Pero la hipocresía es un vicio privilegiado que amordaza todas las bocas con su mano fuerte y goza en paz de una impunidad soberana. El hipócrita, a fuerza de mojigatería, llega a formar una unión estrecha con los hombres del partido devoto. Topar con uno es echárselos a todos encima. Molière, Don Juan. Acto V. Escena II. Como si Exactamente tres años y seis números después de haber tomado las riendas de la revista, la actual dirección de ANÀLISI. QUADERNS DE COMUNICACIÓ I CULTURA se despide con un monográfico dedicado a proponer vías y facetas de una posible antropología de la comunicación. Aunque, como los lectores saben bien, los acercamientos entre antropología y comunicología han dado hasta la fecha algunos frutos sabrosos, no puede decirse que la conjunción de ambos campos disciplinares haya cuajado todavía, ni mucho menos que haya experimentado un desarrollo firme y sistemático. De ahí, pues, la idea que anima esta última entrega, cuya coordinación ha corrido de la cuenta del eminente antropólogo Lluís Duch, a quien desde aquí deseo expresar mi más sincero agradecimiento. En esta ocasión, ANÀLISI recoge un abanico de valiosas contribuciones firmadas por autores de muy distinta procedencia y talante intelectual. La panoplia de artículos que presentamos no recoge, desde luego, todas las vertientes posibles de un asunto tan poliédrico como el propuesto, pero toca varios de sus aspectos sustantivos. Además de los artículos de Lluís Duch, Jesús Martín Barbero, Miquel Tresserras, Jesús Tusón, Rossana Reguillo, Josefina Roma, Antoni Vicens, Gerard Vilar y Renato Ortiz, el número se completa con una sección miscelánea integrada por textos de los profesores Josep Anton Castellanos y Fernando Martínez Vallvey, así como por una conversación exhumada de las hemerotecas con el poeta, ensayista, profesor y traductor José María Valverde Pacheco, de quien el director de esta publicación tuvo el privilegio

3 14 Anàlisi 29, 2002 Presentació Tots els comiats deixen un regust crepuscular al cel del paladar i, a més, obren la porta a la temptació de fer balanços. Nosaltres, cauts, volem evitar de caure-hi: correspon a altres persones aquesta sempre imponent avaluació, i segur que més d un ja fa massa temps que es deu haver apressat a fer-la. N hi ha prou de dir, doncs, que durant aquests tres anys hem posat el millor de la nostra part per aconseguir alguns propòsits senzills: en primer lloc, que la revista superés l estat d indigència en què la vam trobar quan l actual equip de redacció va accedir a fer-se n càrrec; en segon lloc, impulsar la publicació de números monogràfics que exploressin qüestions crucials de la comunicació contemporània des de perspectives disciplinàries diferents, tant se val quines sempre que tinguessin prou fonament; en tercer lloc, posar el millor de la nostra part perquè el llistó de qualitat d una revista acadèmica com ANÀLISI fes honor a la seva tradició; i, en últim lloc però no pas menys important, aconseguir que la revista arribés igual a tots els lectors interessats de l orbe hispànic, per mitjà de la presència ex aequo de les llengües catalana i castellana i de l edició de la revista en format electrònic, gratuïta i disponible a la xarxa per a tothom que volgués consultar-la o baixar-la al seu propi ordinador. Em sembla que no han estat propòsits gaire ambiciosos, però tampoc gaire modestos, ateses les circumstàncies de partida i la situació que des de fa temps viu la nostra institució acadèmica. En tot moment, hem procurat actuar com si, en efecte, ens trobéssim en un centre universitari sòlid i puixant. Com si la revista fos expressió i mascaró de proa d un departament universitari que tingués bona salut i un futur prometedor. Com si la irracionalitat tecnoburocràtica i els desaforats interessos particulars de massa individus i grups no anessin a la seva a costa d una institució destinada a oferir un servei públic i obligada aretre comptes dels seus criteris d actuació. Com si aquest lliure joc de col lusions i martingales no estigués arruïnant la democràcia universitària ni consagrant en massa casos pel que fa a la recerca i la docència el temible triomf del pitjor. Sigui com sigui, sempre es pot adduir que quan hi ha raons per al pessimisme de la intel ligència, també n hi ha d haver per a l optimisme de la voluntat. Hem sol licitat i obtingut col laboracions esplèndides, i també n hem sol licitat, però no pas obtingut, d altres que haurien pogut però finalment no van arribar a ser. No deixa de ser eloqüent que entre aquestes darreres abundin les provinents de diversos integrants de la nostra pròpia institució. La vida és plena de paradoxes, i aquesta no és certament una de les més cridaneres. Vull donar les gràcies a totes les persones que amb la seva feina, ajuda i interès han fet possible aquest breu trajecte editorial. Molt especialment, en primer lloc, a David Vidal Castell i Gemma Casamajó i Solé, subdirector i secretària de redacció de la revista, per la cura i la generositat que sempre han posat en el compliment de les seves tasques respectives. Però també als professors i investigadors que han brindat el seu talent per fer possible la labor de la revista María Dolores Montero, Josep Maria Català, Daniel E. Jones, Rosario de Mateo, Anna Clua, Susana Arias, Vicenç Rabadán, Héctor Borrat, sigui des del consell de redacció, sigui des del consell assessor.

4 Presentación Anàlisi 29, de ser alumno a mediados de los años ochenta, y a quien pudo entrevistar hace una década exacta. Todas las despedidas dejan un regusto crepuscular en el cielo del paladar, y además ponen en bandeja la tentación de hacer balances. Nosotros, cautos, vamos a evitar caer en ella: corresponde a otras y otros esa siempre imponente evaluación, y es seguro que más de uno hace ya demasiado tiempo que se habrá apresurado a hacerla. Baste decir, entonces, que durante estos tres años hemos puesto lo mejor de nuestra parte para lograr algunos propósitos sencillos: en primer lugar, que la revista superase el estado de indigencia en que la encontramos cuando el actual equipo de redacción accedió a hacerse cargo de ella; en segundo lugar, impulsar la publicación de números monográficos que explorasen cuestiones cruciales de la comunicación contemporánea desde distintas perspectivas disciplinares, no importa cuáles con tal que tuviesen el necesario fuste; en tercer lugar, dar lo mejor de nuestra parte para que el listón de calidad de una revista académica como ANÀLISI hiciese honor a su tradición; y, en último pero no menos importante lugar, conseguir que la revista llegase por igual a todos los lectores interesados del orbe hispánico, por medio de la presencia ex aequo de las lenguas catalana y castellana y de la edición de la revista en formato electrónico, gratuita y disponible en la red para todo aquél que desease consultarla o bajársela a su propio ordenador. Me parece que no han sido propósitos en exceso ambiciosos, pero tampoco demasiado modestos, dadas las circunstancias de partida y la situación por la que desde hace tiempo atraviesa nuestra institución académica. En todo momento, hemos procurado actuar como si en efecto nos hallásemos en un centro universitario sólido y pujante. Como si la revista fuese expresión y mascarón de proa de un departamento universitario que gozase de buena salud y de un porvenir prometedor. Como si la irracionalidad tecnoburocrática y los desaforados intereses particulares de demasiados individuos y grupos no campasen por sus respetos a costa de una institución destinada a ofrecer un servicio público y obligada a rendir cuentas de sus criterios de actuación. Como si ese libre juego de colusiones y componendas no estuviese arruinando la democracia universitaria ni consagrando en demasiados casos en lo que hace a la investigación y la docencia el temible triunfo de lo peor. Sea como fuere, siempre cabe aducir que cuando hay razones para el pesimismo de la inteligencia, debe haberlas también para el optimismo de la voluntad. Hemos solicitado y obtenido colaboraciones espléndidas, y también solicitado pero no obtenido otras que hubieran podido pero finalmente no llegaron a ser. No deja de ser elocuente que entre éstas últimas abunden las provenientes de distintos integrantes de nuestra propia institución. La vida está repleta de paradojas, y ésta no es ciertamente una de las más llamativas. Deseo dar las gracias a todas las personas que con su trabajo, ayuda e interés han hecho posible este breve trayecto editorial. Muy en especial, en primer lugar, a David Vidal Castell i Gemma Casamajó i Solé, subdirector y secretaria de redacción de la revista, por el celo y la generosidad que siempre han puesto en el cumplimiento de sus respectivas tareas. Pero también a los pro-

5 16 Anàlisi 29, 2002 Presentació Em sembla del tot necessari, així mateix, destacar la magnífica tasca editorial duta a terme per Carlos Alonso, Jordi Roig, Ester Arana, Josep Maria Riera i Mercedes Pimás, membres del Servei de Publicacions de la UAB, que durant aquests tres anys han resolt tots els nostres dubtes tècnics i han fet més planers els sempre intricats processos d edició. I, per acabar, vull agrair als molt variats lectors d ANÀLISI. QUADERNS DE COMUNICACIÓ I CULTURA, siguin on siguin, l amable atenció que ens han dispensat durant aquest temps. Tota comunicació vertadera ha de ser dialògica i, fins i tot, una mica peripatètica, si escau: això és el que hem procurat aconseguir, i això és, sens dubte, el que vostès ens han brindat. Albert Chillón director

6 Presentación Anàlisi 29, fesores e investigadores que han brindado su talante y su talento para hacer posible la labor de la revista María Dolores Montero, Josep Maria Català, Daniel E. Jones, Rosario de Mateo, Anna Clua, Susana Arias, Vicenç Rabadán, Héctor Borrat, sea desde el consejo de redacción, sea desde el consejo asesor. Me parece de todo punto necesario, así mismo, destacar la magnífica labor editorial llevada a cabo por Carlos Alonso, Jordi Roig, Ester Arana, Josep Maria Riera y Mercedes Pimás, miembros del Servei de Publicacions de la UAB, que durante estos tres años han resuelto todas nuestras dudas técnicas y allanado los siempre intrincados procesos de edición. Y, por último, deseo agradecer a los muy variados lectores de ANÀLISI. QUADERNS DE COMUNICACIÓ I CULTURA, dondequiera que estén, la amable atención que durante este tiempo nos han dispensado. Toda verdadera comunicación debe ser diálogica y hasta un poco peripatética, si se da la ocasión: esto es lo que hemos procurado lograr, y esto sin duda lo que ustedes nos han brindado. Albert Chillón director

Sitemap